Islamic SMSSMS

Us Shakhs Se Maafi Mango

Us Shakhs Se Maafi Mango

Hadees Mubarak me Irshad hai.

“Us shakhs se maafi mango, jiski gheebat ki ho, aur ye ek aisa gunah hai jiski wajah se log kat kat kar jahanum me phenky jayengy.”

Please mujhe maaf kar dena, ho sakta hai main ne kabhi aap ki gheebat ki ho. Main ne bhi aapko maaf kia.

Jazak Allah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *