Sail Aur Tabeer Dene Wale K Aadaab

khwab ki tabeer

Saael-Aur-Tabeer-Dene-Wale-

tabeer urdu