Tabeer Kitni Qisam Par Hoti Hai

khwab ki tabeer

Tabeer-Kitni-Qisam-Ki-Hoti-

tabeer urdu